Thursday, December 28, 2006

Wie ben ik die dat zeggen mag ?In de hete zomer van 1947 kwam ik in Beilen (Dr) terecht op deze wereld. Mijn vader had al dagen hiervoor de waterput grondig schoongemaakt, want het verhaal ging, dat de vorige bewoners 's nachts wel eens een plas moesten doen en dat deden ze dan maar op het platte dak van het schuurtje.....enz. enz. Ik volgde het onderwijs op diverse openbare scholen. De ouders hebben me in een Remonstrantse kerk te Hoogeveen laten dopen. Mijn vader was onderwijzer op de ULO en later hoofd (direkteur)op de MAVO school te Oldehove en Zuidhorn. Het was in die tijd verstandig, om je regelmatig in de kerk te laten zien, daar je gerekend werd tot de notabelen van het dorp en daartoe behoorden naast de dominee en de huisarts ook de hoofden van scholen. De familie van mijn vaderskant waren zwaar gereformeerd. Zo was een van mijn ooms dominee in de kerk van Katwijk en was een andere oom voorzitter van de SGP. Als ze bij ons op visitie kwamen, dan verschenen mijn ooms ook altijd in een zwart pak en zwarte hoed. Veel boeken bij ons thuis in de boekenkast gingen over God, het geloof en de prehistorie. Graag mocht mijn vader in die tijd passages in de bijbel opzoeken die niet strookten met de wetenschap en die aantoonden, dat de vrouw helemaal geen ondergeschikte rol vervulden in het dagelijks leven. Hij kon met veel overtuiging dan in discussie gaan met zijn zeer gelovige familie. Vanaf mijn 14e mocht ik al graag discusseren met mijn gelovige schoolkameraden over het geloof. We hadden er dan ook veel tijd voor want in die tijd fietsten we gemiddeld 40 km per dag van Oldehove naar Groningen (in regen, wind en vrieskou). Op school tijdens maatschappijleer bleek ik al de grote atheïst te zijn. De vader van Seth Gaaikema (dominee) genoot zichtbaar van mijn atheïstische argumenten tijdens een discussie-uur in een weekend op zijn volkshogeschool te Uithuizen. Mijn belangrijkste hobby (ik heb er twaalf) is astronomie en dat is dan ook de voedingsbodem voor mijn atheïstische levensovertuiging.